Tin ảnh hoạt động 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam

31/10/2016 02:59:30 (GMT + 7) 236 lượt xem

  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT 31/07/2018
  • Đào tạo, phố biến kiến thức quản trị rủi ro doanh nghiệp. 31/07/2018
  • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng 30/07/2018
  • Huấn luyện ATVSLĐ năm 2018 05/07/2018
  • Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn 04/06/2018