Hoàn thành BDSC cấp tiểu tu Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Cần Đơn

26/12/2022

Hoàn thành BDSC cấp tiểu tu Tổ máy số 1

Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thiết bị các tổ máy là việc làm địng kỳ hàng năm nhằm duy trì sự hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn trong công tác vận hành các tổ máy. Vào ngày 12/12/2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã đưa Tổ máy số 1 vào BDSC định kỳ – cấp Tiểu tu. Đến nay, sau 12 ngày triển khai các công việc BDSC Tổ máy số 1 đã hoàn thành an toàn và chất lượng theo kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và đã đưa tổ máy phát điện trở lại lưới điện quốc gia vượt tiến độ 01 ngày.

Các hạng mục BDSC bao gồm: Kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật thiết bị trạm phân phối điện 110kV;  thiết bị cơ khí tua bin, máy phát; thiết bị điều khiển – bảo vệ; hệ thống điều tốc, kích từ; các thiết bị phụ trợ…. kết hợp vệ sinh, bảo dưỡng và thay mới một số thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp với mục tiêu đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để vận hành.

Cán bộ công nhân viên Công ty đã rất nỗ lực thực hiện xuyên suốt công việc kể cả những ngày nghỉ cuối tuần nhằm đảm bảo an toàn – chất lượng – tiến độ theo phương án đã được phê duyệt.

Đạt được kết quả trên thể hiện được sức mạnh của sự đoàn kết đồng thuận và quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty – những con người luôn tự tin nắm vững công nghệ thiết bị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong từng chi tiết công việc dù là nhỏ nhất.

Với việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công tác BDSC, Công ty đã sớm đưa Tổ máy số 1 vào phát điện trở lại góp phần nâng cao an ninh cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời tiết kiệm được cả thời gian để CBCNV được nghỉ ngơi sớm về đón tết cùng gia đình. Và là động lực để Công ty Cổ phầnThủy điện Cần Đơn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đức Thịnh – PXSC

Sau đây là 01 số hình ảnh BDSC Tổ máy số 1.

BDSC thiết bị trạm ORU 110kV.

BDSC thiết bị Thủy lực – MNU.

Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị điện hệ thống điều tốc.