Thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản thanh lý.

04/12/2023

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản thanh lý (lô tài sản 03 xe ôtô đã qua sử dụng).

Tên người có tài sản: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng tổ chức đấu giá:

Thời gian tiếp nhận: Kể từ ngày ra thông báo (04/12/2023) đến hết ngày 08/12/2023.
Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tại: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Nội dung chi tiết xin vui lòng Click vào đây: