Cần Đơn nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

27/04/2015

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

chungchi01

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Và thực hiện theo chỉ đạo của công văn số 265/TĐSĐ-QLKTCN ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Tổng Công ty Sông Đà về việc lập kế hoạch và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Sau hơn một năm xây dựng và áp dụng, ngày 10 tháng 7 năm 2013 vừa qua, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001: 2008 do Tổ chức Tập Đoàn Đánh giá và Chứng nhận DQS – UL chứng nhận. (DQS-UL là sự hợp nhất giữa tổ chức DQS-Viện tiêu chuẩn quốc gia Đức và UL-Hiệp hội các phòng thí nghiệm và tiêu chuẩn Hoa Kỳ). Đây là sự công nhận của Tổ chức DQS – UL đối với Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trong việc xây dựng và bước đầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, phiên bản 2008. Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung ứng điện năng.

Việc đón nhận chứng chỉ IS0 9001:2008 nói trên là một sự kiện vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của công ty, càng có ý nghĩa hơn khi Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được nhận chứng chỉ ISO nhân dịp Công ty chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày hòa lưới điện Quốc Gia (20/11/2003 – 10/11/2013), đánh dấu sự phát triển lên một tầm cao mới của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

chungchi02

Viết bởi Quản trị viên