Báo cáo thường niên 2017

  • 12/03/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cao thường niên năm 2017, chi tiết xin click để tải về ở liên kết sau: BC

Chi tiết...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  • 28/02/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC kiểm toán năm 2017 và công văn giải trình số liệu. Quý cổ đông quan tâm

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

  • 23/01/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết xin tải về

Chi tiết...

CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

  • 19/01/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, chi tiết xin click để tải về ở

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý IV/2017

  • 18/01/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở

Chi tiết...

Thủy điện Cần Đơn (SJD): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

  • 21/10/2017

Tin cafef.vn Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Thủy điện Cần Đơn (SJD) lãi ròng 175 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ và vượt 14%

Chi tiết...