Thủy điện Hà Tây chính thức hòa lưới và chạy thử 72 giờ

11/06/2015

10h45’ ngày 8 tháng 6 năm 2015, trước sự chứng giám của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3), công ty điện lực Gia Lai, điều độ điện lực Gia Lai (B40) cùng toàn thể các đơn vị thi công lắp đặt, thí nghiệm, tư vấn giám sát và CBCNV nhà máy thủy điện Hà Tây đã chính thức đưa Tổ máy số 1 hòa lưới điện và mang tải thành công. Trước đó, tổ máy được thí nghiệm hiệu chỉnh các chế độ ngoặt nghèo nhất và cho sa thải phụ tải ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% theo phiếu thao tác của Điều độ B40.

Công trình thủy điện Hà Tây là công trình do Công ty CPTĐ Cần Đơn góp với số vốn chiếm tỷ lệ rất lớn và là công trình lớn đầu tiên sau khi thực hiện phương án sáp nhập các nhà máy điện trong TCT Sông Đà vào Công ty CPTĐ Cần Đơn. Cùng với góp vốn xây dựng nhà máy, Cần Đơn luôn cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ theo dõi kiểm tra sát sao từng giai đoạn thực hiện thi công công trình. Do đó, cho dù tiến độ công trình có thể chậm nhưng với yêu cầu tiếp nhận quản lý vận hành lâu dài nên chất lượng công trình, thiết bị lắp đặt phải được ưu tiên hàng đầu.

Với việc hòa lưới thành công và nâng công suất lên định mức theo thiết kế để tiến hành để tiến hành chạy thử nghiệm 72h đã đánh dấu một mốc lớn mở ra giai đoạn phát triển mới thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty đang triển khai. Công trình thủy điện Hà Tây không chỉ là lợi ích kinh tế với Công ty mà nó đã mang lại lợi ích lớn có ý nghĩa về mặt chính trị và an sinh xã hội trên địa bàn vùng cao Tây nguyên này.