Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

01/05/2015

quyet dinh

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm thêm 01 phó TGĐ Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CPTĐ Cần Đơn – Nhà máy thủy điện RyNinh I

Chi tiết, xin tải về Quyết định bổ nhiệm PTGĐ

Viết bởi Quản trị viên