Công bố thông tin bổ nhiệm lãnh đạo công ty.

16/02/2016

Căn cứ Nghị quyết số 05/CĐ-NQ-HĐQT ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Ngày 15/02/2016 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty  như sau:

Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông: Nguyễn Quang Tuyển

– Sinh ngày: 25/9/1974.

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

– Nơi ở hiện nay: Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương.

– Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

– Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 15/02/2016.

Chi tiết xin vui lòng xem QD 13-tiep nhan va bo nhiem P.TGD Cong ty