Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết

01/05/2015

quyet dinh

Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài liệu liên quan dưới đây:

SJD-Giay phep thay doi niem yet

SJD – Giay chung nhan DKKD lan 9

SJD-BCTC da kiem toan 2013

Ban cao bach 2014

SJD-bao cao TC da kiem toan 2012

SJD-Dieu le

Viết bởi Quản trị viên