Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục”

06/10/2021

Quyết tâm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, và không bị gián đoạn hoạt động sản xuất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn luôn xác định công tác phòng, chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm và phải được quán triệt, triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị trực thuộc cũng như người lao động trong toàn Công ty.

Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị: Ban Tổng giám đốc Công ty đã đặt ra mục tiêp kép “Phòng, chống dịch Covid 19 – Đảm bảo sản xuất liên tục”. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 vừa qua, các đơn vị trực thuộc công ty đã vào cuộc với tinh thần cao nhất, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng chống dịch; rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện ứng phó; siết chặt toàn bộ quy trình phòng chống dịch tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc. Trong đó tại các Nhà máy và lực lượng lao động sản xuất trực tiếp được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo không gián đoạn sản xuất do dịch bệnh.

Sau thời gian 75 ngày (từ ngày 18/7 đến ngày 30/9/2021) thực hiện quy định của UBND tỉnh Bình Phước áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian thực hiện giãn cách Công ty đã bố trí chỗ ăn, ở tốt nhất trong điều kiện cho phép để CBCNV thực hiện biện pháp 3 tại chỗ nhằm thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid 19 – Đảm bảo sản xuất liên tục”. Với tinh thần trên, CBCNV trong Công ty đã đồng lòng quyết tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, công tác sản xuất của Công ty trong 9 tháng đầu năm không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh và cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao.

Kể từ ngày 01/10/2021: Sau khi CBCNV toàn Công ty đã tiêm 01 mũi vắc xin đủ 14 ngày, Công ty tiếp tục triển khai phương án sản xuất theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dỡ bỏ rào chắn phong tỏa Khu điều hành Công ty. Khối văn phòng trở lại làm việc bình thường và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ y tế và địa phương. Đối với lực lượng sản xuất tiếp tục thực hiện biện pháp làm việc theo phương án 3 tại chỗ “Vừa sản xuất, vừa cách ly”.

Giai đoạn 2: Sau 30/11/2021 toàn bộ Công ty sẽ trở lại làm việc theo phương án bình thường mới; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương. Trường hợp nếu dịch bệnh có phát sinh, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương án làm việc cho phù hợp. Đối với lực lượng sản xuất chỉ trở lại làm việc theo trạng thái bình thường mới khi đã tiêm đủ 2 mũi vắcxin theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và sự an toàn của cộng đồng. Mỗi CBCNV luôn nêu cao ý thức trong phòng chống dịch, mặc dù nới lỏng giãn cách nhưng không được lơ là, chủ quan khi dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây nhiễm trở lại, 100% CBCNV tự giác tuân thủ các biện pháp hướng dẫn của Bộ Y tế, địa phương trong phòng, chống dịch. Sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của CBCNV toàn Công ty sẽ góp sức cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch để cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường. Tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn.

Sau đây một số hình ảnh của Công ty thực hiện 3 tại chỗ trong thời gian vừa qua nhằm đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn để sản xuất.

Không phận sự “cấm vào”.

CBCNV vào khu cách ly.

Bố trí xe riêng đưa đón CBCNV xuống nhà máy.

Nhận độ tiếp tế.

Kết thúc giai đoạn cách ly, về với gia đình.