Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

27/04/2021 02:01:15 (GMT + 7) 95 lượt xem

Kính gửi quý vị Cổ đông Nnghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty năm 2021. Theo đó, do công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ chưa xong nên việc tổ chức đại hội sẽ lùi lại đến trước 30/6/2021.

Chi tiết, xin vui lòng xem file kèm theo. Click vào đây.

Trân trọng

  • Công văn CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
  • Báo cáo tài chính Quý I/2021 20/04/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021
  • CBTT Nghị Quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn 08/04/2021