Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

27/04/2021 02:01:15 (GMT + 7) 729 lượt xem

Kính gửi quý vị Cổ đông Nnghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty năm 2021. Theo đó, do công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ chưa xong nên việc tổ chức đại hội sẽ lùi lại đến trước 30/6/2021.

Chi tiết, xin vui lòng xem file kèm theo. Click vào đây.

Trân trọng

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021