Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự

05/05/2020 08:05:18 (GMT + 7) 330 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2. Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2 đối với Ông Nguyễn Quốc Huy (Ông Huy có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân) và Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiệp, sinh năm 1983, Kỹ sư Công trình xây dựng giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2, thời hạn giữ chức vụ 05 năm thay Ông Nguyễn Quốc Huy. Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

Trân trọng.

Quyet-dinh-so-02-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-Mien-nhiem-quyen-giam-doc-NMTD-Ry-Ninh-II.pdf

Quyet-dinh-so-03-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-bo-nhiem-giam-doc-NMTD-Ry-NInh-II.pdf

 

 

 

 

 

 

  • Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2 15/05/2020
  • Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình 17/04/2020
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 15/04/2020
  • Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 25/03/2020
  • Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018. 24/03/2020