Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự

05/05/2020 08:05:18 (GMT + 7) 1580 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2. Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2 đối với Ông Nguyễn Quốc Huy (Ông Huy có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân) và Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiệp, sinh năm 1983, Kỹ sư Công trình xây dựng giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2, thời hạn giữ chức vụ 05 năm thay Ông Nguyễn Quốc Huy. Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

Trân trọng.

Quyet-dinh-so-02-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-Mien-nhiem-quyen-giam-doc-NMTD-Ry-Ninh-II.pdf

Quyet-dinh-so-03-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-bo-nhiem-giam-doc-NMTD-Ry-NInh-II.pdf

 

 

 

 

 

 

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021