Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự

05/05/2020 08:05:18 (GMT + 7) 1164 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2. Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2 đối với Ông Nguyễn Quốc Huy (Ông Huy có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân) và Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiệp, sinh năm 1983, Kỹ sư Công trình xây dựng giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy thủy điện RyNinh 2, thời hạn giữ chức vụ 05 năm thay Ông Nguyễn Quốc Huy. Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

Trân trọng.

Quyet-dinh-so-02-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-Mien-nhiem-quyen-giam-doc-NMTD-Ry-Ninh-II.pdf

Quyet-dinh-so-03-QD-HDQT-ngay-04-5-2020-V.v-bo-nhiem-giam-doc-NMTD-Ry-NInh-II.pdf

 

 

 

 

 

 

  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020
  • Công bố thông tin về Quyết định nghỉ hưu của ông Trần Văn Sáu-P.TGĐ 28/08/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020