Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020

20/01/2021 04:55:06 (GMT + 7) 473 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý IV/2020 và công văn giải trình Báo cáo, chi tiết xin vui lòng Click đường dẫn dưới đây.

  1. Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ Quý IV.2020.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý IV/ 2020.
  3. Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý IV.2020.

Trân trọng!

  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 29/01/2021
  • Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020 31/12/2020
  • Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020 09/12/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 18/11/2020
  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020