Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020

20/01/2021 04:55:06 (GMT + 7) 929 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý IV/2020 và công văn giải trình Báo cáo, chi tiết xin vui lòng Click đường dẫn dưới đây.

  1. Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ Quý IV.2020.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý IV/ 2020.
  3. Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý IV.2020.

Trân trọng!

  • Công văn CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
  • Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
  • Báo cáo tài chính Quý I/2021 20/04/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021