BCTC 6 tháng đầu năm 2018

14/08/2018 08:55:38 (GMT + 7) 675 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

1. BCTC hop nhat soat xet ban nien 2018

2. BCTC tong hop soat xet ban nien 2018

  • Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ 09/08/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019
  • Lễ mở thầu gói thầu “Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc” 18/07/2019
  • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 16/07/2019
  • Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty 15/07/2019