Báo cáo tài chính Quý 3/2018

16/10/2018 03:30:54 (GMT + 7) 912 lượt xem

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở các liên kết dưới dây:

  1. BCTC SJD Hop nhat Q3-2018

2. BCTC SJD tong hop Q3-2018

  • Chi bộ sửa chữa kết nạp đảng viên mới. 08/05/2019
  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • Về nguồn 26/02/2019