Báo cáo tài chính Quý 3/2018

16/10/2018 03:30:54 (GMT + 7) 789 lượt xem

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở các liên kết dưới dây:

  1. BCTC SJD Hop nhat Q3-2018

2. BCTC SJD tong hop Q3-2018

  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • Về nguồn 26/02/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019