Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết

01/05/2015 12:30:36 (GMT + 7) 407 lượt xem

quyet dinh

Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài liệu liên quan dưới đây:

SJD-Giay phep thay doi niem yet

SJD – Giay chung nhan DKKD lan 9

SJD-BCTC da kiem toan 2013

Ban cao bach 2014

SJD-bao cao TC da kiem toan 2012

SJD-Dieu le

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021