Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết

01/05/2015 12:30:36 (GMT + 7) 398 lượt xem

quyet dinh

Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài liệu liên quan dưới đây:

SJD-Giay phep thay doi niem yet

SJD – Giay chung nhan DKKD lan 9

SJD-BCTC da kiem toan 2013

Ban cao bach 2014

SJD-bao cao TC da kiem toan 2012

SJD-Dieu le

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 30/07/2021
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021