Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

02/05/2015 04:10:32 (GMT + 7) 450 lượt xem

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng click Vào đây.

 – Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố QĐ HĐQT ngày 10/11/2014 về việc quyết định chi trả cổ tức năm 2013.

Theo đó, HĐQT công ty thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 22%, theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Nội dung quyết định, xin vui lòng click Vào đây.

  • CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 30/07/2021
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021