Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

02/05/2015 04:10:32 (GMT + 7) 463 lượt xem

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng click Vào đây.

 – Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố QĐ HĐQT ngày 10/11/2014 về việc quyết định chi trả cổ tức năm 2013.

Theo đó, HĐQT công ty thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 22%, theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Nội dung quyết định, xin vui lòng click Vào đây.

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021