Báo cáo tài chính quý IV/2017

18/01/2018 07:30:56 (GMT + 7) 803 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

1.BCTC quy 4-2017 cty me

2. BCTC quy 4-2017 Hop nhat

3. CV so 02-CV-CT-TCKT ngay 17-01-2018 Vv giai trinh so lieu tren BCTC quy IV nam 2017.

  • Báo cáo tài chính Quý 3/2018 16/10/2018
  • BCTC 6 tháng đầu năm 2018 14/08/2018
  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT 31/07/2018
  • Báo cáo tài chính Quý II/2018 20/07/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 19/07/2018