Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015

29/01/2016 08:23:39 (GMT + 7) 430 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2015, xin xem thêm chi tiết tại liên kết dưới đây:

1. BCTC hop nhat (SJD) quy IV-2015

2. BCTC cong ty me (SJD) quy IV-2015.

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021