Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015

29/01/2016 08:23:39 (GMT + 7) 423 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2015, xin xem thêm chi tiết tại liên kết dưới đây:

1. BCTC hop nhat (SJD) quy IV-2015

2. BCTC cong ty me (SJD) quy IV-2015.

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021