Tin tức
Sự kiện
DSC_3664
Lễ phát động thi đua (21/02/2017)
        Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm ngày...
Xem thêm
new
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 (20/01/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, xin tải về ở liên kết...
Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Thông báo về ngày ĐKCC và...
Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông...
Lễ phát động thi đua
        Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước...
Thông báo ngày đăng ký cuối...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo đến quý...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...