Tin tức
Sự kiện
IMAG1279
Nhà máy thủy điện Cần Đơn Đại tu khối tổ máy H1 và một phần thiết bị trạm 110kV (24/11/2015)
Ngày 6 tháng 11 năm 2015 tại hội trường công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã long trọng tổ chức buổi lễ phát...
Xem thêm
New Picture 3
THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng (18/08/2015)
Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo...
Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...
Báo cáo tài chính hợp Quý...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo...
Báo cáo tình hình quản trị...
Công ty cor phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tình hình...
Nhà máy thủy điện Cần Đơn...
Ngày 6 tháng 11 năm 2015 tại hội trường công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...
Thủy điện Hà Tây hòa lưới...
10h45’ ngày 8 tháng 6 năm 2015, trước sự chứng giám của Trung...
Thủy điện Hà Tây chính thức...
10h45’ ngày 8 tháng 6 năm 2015, trước sự chứng giám của Trung...
25007
140591