Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn tiền thân là Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập theo Quyết định số 569/TCT/TCLĐ ngày 15/4/1998 của TCT Sông Đà. Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập nhằm mục đích thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án Thủy điện Cần Đơn theo ủy quyền của TCT Sông Đà.

Hoạt động Văn Thể Mỹ tại Cty CP Thủy Điện Cần Đơn

Hòa trong khí thế tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và Quốc tế lao động 1/5.

Lên sàn chứng khoán

Ngày 11/10/2004 Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4403000032 hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. TCT Sông Đà là đơn vị giữ cổ phần chi phối (51%) đối với Công ty.

CHỐNG MỰC IN GIẢ, BẢO VỆ...
Hầu hết các Doanh nghiệp đã và đang sử dụng một lượng lớn...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN...
Nhằm củng cố kiến thức pháp luật về công tác ATLĐ - VSLĐ,...
6949
59478