Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn tiền thân là Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập theo Quyết định số 569/TCT/TCLĐ ngày 15/4/1998 của TCT Sông Đà. Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập nhằm mục đích thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án Thủy điện Cần Đơn theo ủy quyền của TCT Sông Đà.

Hoạt động Văn Thể Mỹ tại Cty CP Thủy Điện Cần Đơn

Hòa trong khí thế tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và Quốc tế lao động 1/5.

Lên sàn chứng khoán

Ngày 11/10/2004 Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4403000032 hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. TCT Sông Đà là đơn vị giữ cổ phần chi phối (51%) đối với Công ty.

Tổng hợp sản l­ượng điện NMĐ...
Xem báo cáo sản lượng điện NMĐ Cần Đơn trong năm 2015  ...
Tổng hợp sản l­ượng điện NMĐ...
Xem báo cáo sản lượng điện NMĐ Cần Đơn trong Tháng 07/2015  ...
Đại hội cổ đông thường niên...
Vào Ngày 29/6/2015 tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần...
Đại hội Chi bộ Vận hành...
-      Căn cứ Kế hoạch Số: 37-KH/TV ngày 10 tháng 10 năm 2014...
THÔNG BÁO NIÊM YẾT BỔ SUNG...
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT Căn cứ Quyết...
Thông báo tuyển dụng nhân sự...
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Cán bộ quản lý phòng Quản trị rủi ro...
4333
37189