Thủy điện Cần Đơn tổ chức diễn tập phương án PCCC tại chỗ

25/10/2017

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2017, nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể CBCNV trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Rèn luyện kỹ năng thao tác các công cụ chữa cháy tại chỗ cho lực lượng chữa cháy của Công ty, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong Nhà máy. Kiểm tra khả năng huy động lực lượng tại chỗ và tìm ra những thiếu sót để khắc phục đảm bảo an toàn cho con người và trang thiết bị. Ngày 24/10/2017 tại sân nhà dầu Nhà máy thủy điện Cần Đơn lực lượng PCCC Công ty đã tổ chức diễn tập phương án PCCC định kỳ hàng năm.

Tình huống giả định cháy tại nhà máy phát diesel và nhận định đám cháy: Khu nhà máy phát diesel kín, giữ nhiệt và nằm biệt lập nên khó xảy ra cháy lan ra các khu vực khác nhưng có thể phá hủy nghiêm trọng máy phát diesel.

Toàn thể CBCNV phải xem đây là sự cố thật, có phản ứng nhanh, điều động hợp lý, thao tác xử lý đảm bảo an toàn, có tổ chức và tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy.

Quá trình diễn tập đã đáp ứng được các yêu cầu của phương án như: sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, khả năng nhận định đám cháy, chỉ huy công tác PCCC, chế độ thông tin trong chữa cháy, thời gian dập cháy và các công tác khác.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập

PCCC 2017_2

PCCC 2017_6

PCCC 2017_5PCCC 2017_7

PCCC 2017_8

PCCC 2017_1PCCC 2017_3