Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018.

24/03/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018 (10%).

Thong bao ve viec thay doi thoi gian chi tra co tuc bang tien m