Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

12/06/2019

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

 1. Thời gian: 7h30, ngày 30 tháng 6 năm 2019.
 2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: thị trấn Thanh Bình – huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước. ĐT: 02713.563.359      Fax: 02713.563.133
 3. Nội dung của đại hội: Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
 4. Điều kiện tham dự:
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền dự họp: 08/3/2019.
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2019.
 • Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp (theo mẫu của Công ty).
 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền, Giấy Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và giấy mời của người uỷ quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
 • Ghi chú:  Vì lý do nào đó mà Cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị quý Cổ đông truy cập website của Công ty: http://www.candon.com.vn để xem và in các tài liệu của Đại hội hoặc có thể liên hệ với Công ty để nhận tài liệu trực tiếp.
 • Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng đăng ký‎ xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 27/6/2019

Mọi thông tin về đại hội, xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Văn Minh – ĐT: 0918.680.519 hoặc bà Lương Thị Nhàn – ĐT: 0271.3563359.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT

Mai Ngọc Hoàn

* Để tải tài liệu đại hội xin vui lòng click vào thông tin bên dưới.

 1. Thông báo Đại hội và đăng ký tham dự đại hội
 2. Báo cáo tổng hợp trình đại hội.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 5. Thông báo đề cử ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 6. Quy chế tổ chức đại hội.
 7. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.
 8. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT và BKS
 9. Đề cử ứng cử HĐQT và BKS
 10. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
 11. Giay uy quyen dự đại hội (mau).Rev