Phát động thi đua và triển khai công tác BDSC

29/12/2017

Thực hiện kế hoạch, lịch đăng ký đã được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu phụ tải của hệ thống điện; đồng thời đảm bảo thiết bị nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của Tổ máy. Hôm nay, vào lúc 14h tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức lễ phát động thi đua và triển khai công tác BDSC 02 khối tổ máy (từ 02/01 đến 03/02/2018). Tham dự là các CB CNV kỹ thuật chủ chốt của nhà máy, công đoàn và đoàn thanh niên.

Mục tiêu của lễ phát động là khẳng định quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đã được đặt ra, thảo luận thống nhất chặt chẽ các giải pháp kỹ thuật, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, biện pháp an toàn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Trong kỳ BDSC lần này, liên tục từ ngày 02/01 đến ngày 03/02/2018 thực hiện sửa chữa 02 tổ máy nên để đảm bảo hài hòa giữa công tác sửa chữa và công tác sản xuất của nhà máy đã được các đồng chí lãnh đạo quán triệt sâu sắc. Đối với CB CNV trực tiếp BDSC, kỳ này là thời điểm giữa sau Tết dương lịch và cận kề Tết âm lịch; Do đó, CB CNV ý thức được tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất thực hiện tiến độ đề ra.

Lễ phát động đã thực hiện ký kết giao ước thi đua trong đó thể hiện các nội dung chỉ tiêu cốt lõi trong đợt BDSC kỳ này mà đại diện các bộ phận thống nhất thực hiện.

Các hình ảnh trong lễ phát động:

Ông Vũ Văn Năm -TP. Kỹ thuật Công nghệ đọc các nội dung BDSC trong lễ phát động 

Toàn cảnh CB CNV tham dự lễ phát động 

Đại diện Phân xưởng Vận hành phát biểu trong lễ phát động 

Đại diện Phân xưởng sửa chữa trong lễ phát động 

Đại diện các bộ phận tham gia ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu BDSC trong lễ phát động