Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2

29/03/2021

Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2021, Nhà máy Thủy điện Cần Đơn đã tiến hành BDSC cấp đại tu tổ máy H2. Thời gian thực hiện theo kế hoạch 35 ngày. Từ ngày 22/2/2021 và hoàn thành vào ngày 28/3/2021.
Đây là chu kỳ sửa chữa lớn lần thứ 4 tổ máy H2. Các hạng mục BDSC lần này bao gồm: Kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị chính của tổ máy như: Hệ thống Cơ khí thủy lực, hệ thống MNU-Điều tốc; Máy phát, hệ thống kích từ, hệ thống điều khiển bảo vệ khối tổ máy, máy biến áp lực T2… Các hệ thống thiết bị được kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.
Trong đợt đại tu này Nhà máy đã tiến hành kiểm tra đánh giá hệ thống điều tốc Andrit (Áo) vừa được đưa vào vận hành tròn đúng một năm, đây là hệ thống điều tốc kỹ thuật số được thiết kế và ứng dụng dựa trên nguyên tắc các module, thuận lợi trong công tác lắp ráp, kiểm tra và bảo dưỡng. Vì vậy cán bộ kỹ thuật của Công ty cũng tập trung đầu tư nghiến cứu tìm hiểu để tiếp cận, bảo dưỡng và vận hành đúng qui trình.
Việc hoàn thành đại tu tổ máy số 2 đúng tiến độ đã góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cung cấp điện trong mùa khô 2021.
Một số hình ảnh trong đợt đại tu tổ máy số 2.
1. BDSC thiết bị trạm ORU:

2. Xử lý xâm thực bánh xe công tác:

3. Rút và kiểm tra cực từ máy phát:

4. Thí nghiệm thiết bị:

5. Tủ cơ cấu điều khiển hệ thống điều tốc mới: