Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020

31/12/2020

Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020, trong tháng 12/2020 Nhà máy thủy điện Cần Đơn – Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa cấp tiểu tu tổ máy H1.

Công việc được bắt đầu từ ngày 14/12/2020. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo trong Công ty; sự chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị đến công tác tổ chức triển khai thực hiện; tinh thần làm việc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm tổ, phân xưởng… các hạng mục công việc đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa đã được thực hiện bao gồm: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số vận hành toàn bộ thiết bị chính và phụ trợ của tổ máy H1; xử lý các khiếm khuyết, tồn tại của thiết bị được phát hiện trong quá trình theo dõi vận hành; thay thế một số thiết bị hư hỏng, xuống cấp nhằm mục đích đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn, tin cậy.

Vào lúc 9h00 ngày 30/12/2020, Tổ máy H1 nhà máy Thủy điện Cần Đơn đã chính thức phát điện trở lại lên lưới điện quốc gia, công việc kết thúc sớm trước thời hạn 01 ngày.

Việc đưa tổ máy H1 vào vận hành trở lại an toàn, tin cậy tạo cho tinh thần cán bộ CNV công ty, nhất là đội ngũ CBCNV tham gia trực tiếp công tác BDSC nhà máy vui vẽ chào đón năm mới 2021.

Một số hình ảnh BDSC tổ máy H1-12/2020.

Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng máy phát

Kiểm tra các thông số vận hành hệ thống kích từ

Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị hầm tuabin

Kiểm tra bảo dưỡng máy biến áp lực T1

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống KRU, Tự dùng