Lễ mở thầu gói thầu “Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc”

18/07/2019

Lễ mở thầu gói thầu “Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc” tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Cần Đơn.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18/7/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu “Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc”, như sau:

Tham gia lễ mở thầu có đại diện Bên mời thầu (Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn) và các đơn vị tham gia dự thầu. Có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu và tất cả đều thực hiện các thủ tục dự thầu theo đúng quy định.

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra, mở niêm phong các hồ sơ dự thầu công khai, khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Buổi mở thầu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ mở thầu.

Toàn cảnh giờ khai mạc lễ mở thầu.

Đại diện nhà thầu và Ban tổ chức kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu.

Ông Nguyễn Quang Tuyển – Phó tổng giám đốc công ty đại diện tổ chuyển gia đấu thầu phát biểu tại lễ mở thầu.