Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01/07/2019

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 vừa qua Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông và Đại diện cổ đông trong và ngoài nước với tổng số cổ phần sở hữu 41.614.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61.76% vốn điều lệ công ty.

Đại diện Tổng Công ty Sông Đà – CTCP có ông Hồ Văn Dũng – quyền Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT; Về phía Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn có ông Mai Ngọc Hoàn – Phụ trách HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Quang Tuyển thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, ông Đồng Văn Tâm thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng, bà Nguyễn Hồng Vân thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và các Cổ đông, đại diện Cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội bằng phiếu, với kết quả đạt gần 100% số cổ phần biểu quyết đồng ý cho tất cả nội dung. Sau gần 3 giờ làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp, các Cổ đông hài lòng với kết quả SXKD năm 2018. Với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn các Cổ đông cũng tin tưởng vào kết quả SXKD năm 2019 đạt kết quả tốt. Đại hội cũng bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024, gồm các ông, bà sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Phạm Văn Viết – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Mai Ngọc Hoàn
  3. Ông Nguyễn Quang Tuyển
  4. Bà Nguyễn Hồng Vân
  5. Ông Trần Đức Tân

Thành viên Ban Kiểm soát:

  1. Ông Lê Viết Đoàn – Trưởng Ban kiểm soát
  2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
  3. Ông Bùi Xuân Ninh

Để xem nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội, quý Cổ đông xin vui lòng Click vào đường dẫn bên dưới. Trân trọng

  1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.