Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020

09/12/2020

  Ngày 07/12/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp định kỳ năm 2020 chuyên đề An toàn điện. Nhà máy thủy điện thuộc dạng có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn với nhiều lĩnh vực ngành nghề có yếu tố rủi ro cao như: thiết bị nâng, thiết bị áp lực, thiết bị điện, điều kiện làm việc trên cao…. Do đó, Công ty đã phối hợp với Đơn vị huấn luyện là Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong công tác huấn luyện an toàn với các giảng viên có trình độ và lý thuyết chuyên môn cao.

Công tác huấn luyện an toàn định kỳ được Nhà máy quan tâm sâu sắc nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong nhà máy điện CB CNV có các ngành nghề lĩnh vực công việc khác nhau, để am hiểu kiến thức chuyên môn về An toàn điện nói chung, vì vậy CB CNV đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức nền tảng về công tác an toàn điện có tính khoa học và phổ cập. Một số hình ảnh của buổi huấn luyện:   

Chụp ảnh lưu niệm lớp huấn luyện