Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

29/06/2018

Sáng nay ngày 29/6/2018, tại hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) theo đúng kế hoạch đã được thông báo. Tham dự ĐHĐCĐ có mặt và ủy quyền của 22 cổ đông tham dự với hơn 43 triệu cổ phần, chiếm tỉ lệ 63.18% số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập. Đến dự có ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà -CTCP và các cổ đông lớn là các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội với số cổ phần tán thành là: 43.239.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Theo đó: Kết quả SXKD năm 2017: Sản lượng điện thương phẩm 545 triệu kWh, đạt 128% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 217,7 tỉ đồng, đạt 122,6% so với kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước 134,8 tỉ, đạt 127% so với kế hoạch; Cổ tức chi trả năm 2017 là 45%.

Để xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội quý Cổ đông xin vui lòng Click vào link sau:

1. Bien ban ĐHĐCĐ SJD – 2018

2. NQ ĐHĐCĐ SJD-2018

3. Điều lệ công ty – 2018 (sửa đổi)

4. QC noi bo quan tri cong ty 2018 (sửa đổi)

Một số hình ảnh chi tiết về ĐHĐCĐ năm 2018: (click vào để xem kích cỡ lớn hơn)

Quang cảnh Khai mạc Đại hội.

Ông Trần Văn Thạnh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn chủ toạ Đại hội.

Ông Hồ Văn Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP, phát biểu tại Đại hội.

Cổ đông phát biểu tại Đại hội.

Một vài hình ảnh khác của Đại hội.