Đại hội Chi bộ Vận hành Nhiệm kỳ 2015-2017

27/04/2015

–      Căn cứ Kế hoạch Số: 37-KH/TV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

–      Căn cứ Kế hoạch Số: 86-KH/ĐUCT ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Được sự phân công của Đảng bộ công ty, Chi bộ vận hành tiến hành Đại hội chi bộ khóa VI nhiệm kỳ 2015-2017. Đây là Đại hội điểm để Đảng ủy Công ty dự chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Công ty.

Tham dự Đại Hội ngoài các Đảng viên trong chi bộ, Đại hội vinh dự đón tiếp đ/c Mai Ngọc Hoàn – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc công ty đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Ngoài ra đại hội còn vinh dự tiếp đón Đ/c Trần Văn Sáu- Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty, cùng với các đ/c bí thư các Chi bộ, đ/c Chủ tịch công đoàn Công ty, đ/c Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cũng về dự.

dai hoi 01

Đồng chí Đặng Văn Chúng – Bí thư Chi bộ thông qua Bản báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Thông qua bản báo cáo chính trị tổng kết thực hiện công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vận hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết đề ra. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ ổn định, quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, kiên định; nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ công ty, sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng ủy trên các mặt công tác đã góp phần giúp Chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã dành nhiều thời gian góp ý và thảo luận sôi nổi, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên.

dai hoi 02

Đồng chí Mai Ngọc Hoàn – Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Mai Ngọc Hoàn – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất của Chi uy chi bộ cũng như các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ tới phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

dai hoi 03

Đại biểu tham dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ khóa VI nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đ/c:

  1. Đ/c Đặng Văn Chúng.
  2. Đ/c Vũ Ngọc Tân.
  3. Đ/c Hàn Văn Hoàng.

dai hoi 04

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Chi bộ Vận Hành

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, Đại hội Chi bộ vận hành hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra và thành công tốt đẹp.

 Tin, ảnh: CBVH

 Viết bởi Quản trị viên