Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

16/05/2017

Ngày 11/5/2017 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công ty; là dịp để tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh
niên.
Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đánh giá lại những thành quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Đại hội vinh dự chào đón sự hiện diện của đồng chí Võ Thị Vượng – Ủy viên BTV huyện đoàn Bù Đốp; đồng chí Hà Tuấn Linh – UV BCH Đoàn Khối doanh nghiệp TW, Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà; Đồng chí Mai Ngọc Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Trần Văn Sáu – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Quang Tuyển – UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty; cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng Công ty, các đồng chí nguyên bí thư Đoàn Công ty các khóa, các đoàn bạn trên địa bàn 2 huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập và hơn 50 đại biểu chính thức tham dự.
Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên Công ty luôn có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, có ý thức xây dựng tập thể Đoàn thanh niên và Công ty vững mạnh. Các hoạt động Đoàn được triển khai sâu rộng, hoạt động đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt. Đặc biệt Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “ Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên trong đơn vị đã khơi dậy và phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, động viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Nhiều đoàn viên đã trưởng thành và được lãnh đạo Công ty giao nắm giữ những vị trí chủ chốt trong Công ty. Một số đề tài nghiên cứu sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất được đưa vào ứng dụng trong công tác sản xuất kinh doanh góp phần tiết giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty. Các hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả.
Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của đoàn viên thanh niên còn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty sự chỉ đạo sát sao của Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn công ty và các đoàn bạn tại địa phương.
Tại Đại hội, Đoàn Công ty cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: Nội dung hình thức sinh hoạt đoàn chưa đa dạng, phong phú để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia; Công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên chưa thực sự khoa học…
Khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2014 -2017, Đoàn thanh niên công ty phấn đấu tập trung: tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên; định hướng cho thanh niên có ý chí tự lực tự cường biết khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong công việc; phát huy năng lực của thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đoàn kết xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Đại hội đã đặt ra mục tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; trong nhiệm kỳ thực hiện 08 Công trình thanh niên; Trong nhiệm kỳ có 05 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất của thanh niên được đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh tại Công ty; Giới thiệu được 10 Đoàn viên ưu tú cho Đảng đào tạo và rèn luyện, phấn đấu có 05 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.
Đại hội đã bầu 9 đồng chí đủ tiêu chuấn vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuyển UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu Đoàn thanh niên công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp để thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào Đoàn, cũng như các đợt phát động thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả tránh hình thức góp phần cùng CBCNV Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch được giao.
Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cần Đơn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CPTĐ Cần Đơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 thực sự là một diễn đàn dân chủ, góp phần xây dựng phong trào thanh niên của Công ty ngày càng phát triển.
Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn Công ty.

DTN 2017_1 DTN 2017_2 DTN 2017_3 DTN 2017_4 DTN 2017_5 DTN 2017_6 DTN 2017_7 DTN 2017_8