Công ty CPTĐ Cần Đơn đã hoàn thành các khóa Huấn luyện an toàn điện định kỳ

21/08/2016

Có đặc thù là đơn vị sản xuất điện với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các nhóm ngành nghề vận hành thiết bị nâng, thiết bị áp lực và thiết bị điện do Bộ LĐTBXH quản lý. Huấn luyện vận hành thiết bị nâng và thiết bị áp lực, Công ty đã tổ  chức thực hiện trong tháng 11/2014. Riêng công tác an toàn điện, trước đây Công ty đã thực hiện theo các quy định của Bộ công thương và mới đây thực hiện theo quy định của Thông tư 31/2014 của Bộ này, và do đó, tháng 5/2016 Công ty đã tố chức triển khai công tác huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện cho CB CNV Công ty.

3atdd42016_0

Để thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của nhà nước, ngày 21/8 Công ty CPTĐ Cần Đơn tiếp tục tổ chức huấn luyện kỹ thuật An toàn điện cho người lao động trực tiếp tại các vị trí trong nhà máy theo quy định của Bộ LĐTBXH. Với phương châm, trang bị kiến thức đầy đủ và toàn diện cho người lao động nhằm phòng tránh các rủi ro đáng tiếc và các yếu tố chủ quan trong tai nạn lao động là ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Công ty. An toàn điện là một trong các yếu tố quan trọng trong công tác an toàn VSLĐ nói chung và là nội dung chính trong hoạt động SXKD của Công ty. Do đó, yếu tố này càng được đề cao và chú trọng hơn nữa.

Với các đợt huấn luyện trong năm 2016, Công ty mong muốn sẽ củng cố hơn nữa việc chấp hành tốt các quy định an toàn trong lao động sản xuất và song song đó là thực hiện tốt nội quy lao động của Công ty. Từ đó, đem đến lợi ích mỗi gia đình CB CNV niềm vui, niềm hạnh phúc và sau cùng là sự phát triển bền vững của Công ty, và cũng từ điều đó sẽ tác động lại đến chính lợi ích kinh tế của mỗi cá nhân CBCNV. An toàn là trên hết. Đây là nội dung xuyên suốt quá trình công tác của mỗi CBCNV Công ty CPTĐ Cần Đơn.

at2016_3 atd-2016_2