Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020.

31/05/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020 và văn bản giải trình của Công ty.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC quý IV/2020.
  2. BCTC Công ty Mẹ.
  3. BCTC Hợp nhất.

Trân trọng!