Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020.

07/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC kết thúc năm tài chính 2020 và văn bản giải trình của Công ty về việc lập lại BCTC.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC năm 2020.
  2. BCTC tổng hợp kế thúc năm tài chính 2020.
  3. BCTC hợp nhất kết thúc năm tài chính 2020