Công bố thông tin BCTC Quý I/2021

11/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC Quý I/2021 và văn bản giải trình của Công ty về việc lập lại BCTC.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC Quý I/ 2020.
  2. BCTC Công ty mẹ lập lại Quý I/2021.
  3. BCTC hợp nhất lập lại Quý I/2021.