CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

30/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210730-SJD-CBTT Cong bo thong tin ve viec dinh chinh ngay dang ky cuoi cung co dong thuc hien quyen tham du Dai hoi dong co co dong nam 2021