CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021

16/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về việc hủy chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021 và chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 dưới đây, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu và cuối trang.

 

Cv so 112 Ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham dự ĐHĐCĐ 2021 Cv so 111 Vv huy danh sach nguoi so huu chung khoan có quyền dự hop ĐHCĐ nam 2021 ngay dang ky cuoi cung 10-6-2021 Cv so 110 Vv huy danh sach co dong chot ngay 10-6-2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự DHĐCĐ 2021