Cần Đơn với “Hội trại tòng quân 2023”.

10/02/2023

Sau 3 năm phải tạm dừng tổ chức Hội trại tòng quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đến năm 2023, trong điều kiện thuận lợi, hòa chung không khi đầu xuân trên cả nước và huyện Bù Đốp đã tổ chức hoạt động “Hội trại tòng quân năm 2023″. Hội trại tòng quân năm nay tiếp tục được tổ chức với chủ đề thể hiện “Khát vọng cống hiến, xung kích, tiên phong bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ”. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quân đội và địa phương; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Hòa chung không khí vui tươi, ấm áp đó, Đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nói chung đã tham tính cực, sôi nổi các hoạt động Hội trại tòng quân năm 2023 diễn ra từ ngày 06/2-08/02/2023.
Tại Hội trại năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm khơi dậy trong thanh niên lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên gặp gỡ, giao lưu như: Thi cổng tiểu trại và chấm điểm thi trại đẹp; thi nhảy “Vũ điệu tuổi trẻ biên giới”, tổ chức các hoạt động giao lưu, các trò chơi; ôn lại truyền thống của Quân đội và địa phương, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự qua trò chơi “rung chuông vàng” và xem phóng sự luật NVQS.
Sau đây là một hình ảnh của “Hội trại tòng quân năm 2023”