Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

25/02/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Quý cổ đông quan tâm xin xem chi tiết sau:

CV Giai trinh so lieu tren bc KQHDKD 2019
Bao cao kiem toan hop nhat nam 2019
BCTC Cong ty me nam tai chinh 2019