Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015

29/01/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2015, xin xem thêm chi tiết tại liên kết dưới đây:

1. BCTC hop nhat (SJD) quy IV-2015

2. BCTC cong ty me (SJD) quy IV-2015.