Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng

30/07/2018

Ngày 27/7/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Đảng ủy Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đốp về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, cán bộ quản lý, các đảng viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể Công ty. Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Trần Văn Sáu phó bí thư Đảng ủy, phó tổng giám đốc Công ty đã khái quát về nội dung của các Nghị quyết và tầm quan trọng của việc sớm triển khai các Nghị quyết vào thực hiện tại Đảng bộ Công ty .

Buổi sáng Hội nghị đã được báo cáo viên huyện ủy Bù Đốp triển khai chi tiết nội dung các Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Buổi chiều Hội nghị tiếp tục nghe nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”. Sau khi nghe hết nội dung các Nghị quyết Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ Công ty về kế hoạch thực hiện nội dung các Nghị quyết Hội nghị TW7, khóa XII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị căn cứ nội dung các Nghị quyết viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch cá nhân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.