Sửa đổi quy định về đấu nối nước thải trên địa bàn TP. Nha Trang

24/04/2015

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 27/2014 sửa đổi quy định đấu nối nước thải và hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Nha Trang (quy định tại Quyết định số 02/2014 ngày 10-1-2014 của UBND tỉnh).

Theo đó, UBND tỉnh sửa đổi khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02 như sau: “1. Hộ thoát nước nằm trong phạm vi 50m đến hệ thống tuyến cống thu gom nước thải thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang phải đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng. Đối với công trình xây dựng mới của các hộ thoát nước, việc đấu nối phải thể hiện trong các giai đoạn lập hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng công trình. Trường hợp tuyến cống thu gom nước thải xa hơn 50m so với vị trí thoát nước của công trình xây dựng hoặc công trình xây dựng tại các tuyến hẻm chưa được đầu tư tuyến cống thu gom nước thải, hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng phải thể hiện hố ga đấu nối chờ sẵn trong khuôn viên nhà hoặc công trình tại vị trí thuận lợi và có độ cao phù hợp, khi có tuyến ống thu gom nước thải cấp 3 đi qua phải thực hiện đấu nối”. Quyết định cũng khuyến khích các hộ thoát nước nằm ngoài phạm vi 50m hoặc tại các tuyến hẻm chưa có tuyến cống thu gom nước thải chủ động đầu tư hệ thống thu gom nước thải để sử dụng chung cho khu vực…

 

Thi công nước thải hộ gia đình đấu nối vào tuyến cống cấp 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22-12-2014. Các nội dung khác của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND không điều chỉnh, vẫn còn hiệu lực thi hành.