Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

27/05/2020 03:40:06 (GMT + 7) 1220 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công báo Thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

Thong bao chi tra co tuc dot 2 nam 2018

 

 

 

  • Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020 20/01/2021
  • Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020 31/12/2020
  • Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020 09/12/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 18/11/2020
  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020