Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019

18/11/2020 11:55:08 (GMT + 7) 798 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Scan thong bao ngay chot chia co tuc nam 2019
, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

  • Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020 20/01/2021
  • Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020 31/12/2020
  • Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020 09/12/2020
  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020
  • Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 10/10/2020