Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019

18/11/2020 11:55:08 (GMT + 7) 1549 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Scan thong bao ngay chot chia co tuc nam 2019
, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

  • Công văn CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
  • Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
  • Báo cáo tài chính Quý I/2021 20/04/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021