Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019

18/11/2020 11:55:08 (GMT + 7) 271 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Scan thong bao ngay chot chia co tuc nam 2019
, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020
  • Công bố thông tin về Quyết định nghỉ hưu của ông Trần Văn Sáu-P.TGĐ 28/08/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020