Thông báo mời thầu

27/06/2019 04:58:43 (GMT + 7) 1000 lượt xem

 

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông báo mời thầu cung cấp thiết bị nhằm nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc thiết bị nhà máy thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc

2. Tên dự án: Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc

3. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm, đầu tư mới; nâng cấp thay thế thiết bị năm 2019

4. Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian phát hành HSMT: 14h00, ngày 27 tháng 6 đến 14h00 ngày 18 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

– Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

– Điện thoại: 0271.3563513 và 0271.3563359; Fax: 0271.3563133

8. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

9. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Thông tin chi tiết về gói thầu xin vui lòng click vào đây.

Chi tiết thông tin trên báo đấu thầu, xin vui lòng click vào đây.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/9/2019 31/10/2019
  • Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình 15/10/2019
  • ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2019 TẠI CẦN ĐƠN 13/09/2019
  • Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ 09/08/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019