Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

15/04/2020 09:10:34 (GMT + 7) 800 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, quý vị cổ đông xem chi tiết dưới đây:

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

 

 

 

  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020
  • Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 19/06/2020