Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

15/04/2020 09:10:34 (GMT + 7) 1040 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, quý vị cổ đông xem chi tiết dưới đây:

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

 

 

 

  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020. 07/06/2021
  • Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 21/05/2021
  • Báo cáo tài chính Quý I/2021 20/04/2021