Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

15/04/2020 09:10:34 (GMT + 7) 1074 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, quý vị cổ đông xem chi tiết dưới đây:

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

 

 

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021