Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

15/04/2020 09:10:34 (GMT + 7) 354 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, quý vị cổ đông xem chi tiết dưới đây:

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

 

 

 

  • Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2 15/05/2020
  • Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự 05/05/2020
  • Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình 17/04/2020
  • Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 25/03/2020
  • Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018. 24/03/2020