Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

15/07/2019 07:23:50 (GMT + 7) 634 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chi tiết như sau:

CV 50, 51 ngay 12-07-2019 CBTT nguoi duoc uy quyen CBTT

 

 

  • Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình 15/10/2019
  • Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ 09/08/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019
  • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 16/07/2019
  • Công bố thông tin ngày 03/7/2019 03/07/2019