Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

15/07/2019 07:23:50 (GMT + 7) 1797 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chi tiết như sau:

CV 50, 51 ngay 12-07-2019 CBTT nguoi duoc uy quyen CBTT

 

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021