Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

15/07/2019 07:23:50 (GMT + 7) 1506 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chi tiết như sau:

CV 50, 51 ngay 12-07-2019 CBTT nguoi duoc uy quyen CBTT

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020