Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

15/07/2019 07:23:50 (GMT + 7) 1736 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chi tiết như sau:

CV 50, 51 ngay 12-07-2019 CBTT nguoi duoc uy quyen CBTT

 

 

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021