TẬP HUẤN ĐỊNH KỲ NGHIỆP VỤ PCCC NĂM 2014

Ngày đăng: 27/04/2015
[hit_count]

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trong việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ năm 2014, ngày 29 tháng 10 năm 2014 phòng kỹ thuật công nghệ Công ty phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước mở lớp tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCCC.

Trong một ngày dưới sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí cảnh sát PCCC- tỉnh Bình Phước, đội PCCC Công ty đã nắm bắt đầy đủ các kiến thức cơ bản về luật PCCC 2001; Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCCC 2014, các Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có liên quan về công tác PCCC. Hướng dẫn công tác lập và quản lý hồ sơ trong hoạt động PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC đối với nhà máy thủy điện.

Đội PCCC cũng đã được huấn luyện thực hành cách sử dụng chăn chiên, bình chữa cháy dập tắt phuy xăng đang cháy, cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản hệ thống phương tiện chữa cháy trong nhà máy, nhà xưởng, văn phòng…

Qua quá trình tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ PCCC toàn thể Đội PCCC Công ty đã hoàn thành các bài kiểm tra do phòng cảnh sát PCCC đưa ra với tỉ lệ đạt yêu cầu 100%.

pccc 01

pccc 02

pccc 03

pccc 04

Viết bởi Ban An toàn Công ty
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu...
Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...