Tài liệu ĐHCĐ 2014 222222

01/05/2015 07:24:56 (GMT + 7) 283 lượt xem

dasda;ksjdaklsjdlkajskldjalskjdlaksjkdl
sadasdas
 

Viết bởi quản trị viên
  • Hoàn thành công tác BDSC tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Cần Đơn 18/12/2018
  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT 31/07/2018
  • Báo cáo tài chính quý 2/2016 20/07/2016
  • Báo cáo tài chính năm 2015 09/03/2016
  • Hello world! 24/04/2015